by

Gesing Rum Kule

Bahtiar Gayooleh : Bahtiar Gayo/ Wartawan Waspada

 

Iktiber ni tuhen male kurike

Ken ingingeten  kao insen

Ken pelejeren morep wan denie

Ken iren-iren puren wo rakanno

 

Cerite gesing male ku uke

Rum kuring ni kule asa cerite

Uji isaring ku ate limpe

Buge mugune biak sudere

 

Tuahmu gesing iolek ramung

Ulungmu kering ken beje ni bumi

Pegining gining muniro tulung

Ipeciki ramung makin mureling

 

Meringni batang mujadi pempung

Cabangmu mesing roluh ku bumi

Osopni daling bene ni sunung

Nge lagu baning idere taruki

 

Megahni kuring si ilang kuning

olokdi sinting mujege uning

Semping bengit murahdi umping

Munenting rayoh tulen sitaring

 

Sayangmu kule ike gere musawit

Pelanuk mude nge makin rapit

Kule ilo seni  pane munewit

Kuru ni imo dabuh  mujangkit

 

Remalan nge musengkelit

Lagu wan karit dene si rata

Osop sara –sara ningko sawit

Ken penyakit ipanang jema

 

Denang ni kurasa penting

Uji isaring rum dede lapang

Bierpe kule musawit koring

Nge sawah masa turah  kabang

 

Beta kupen nasibmu gesing

Iolek ramung kao turah lesi

Bumi benanti cabang si kering

Taring rempate oya si pasti

 

Beta kupen puter ni denie

Ara seje kiesen ni tuhen

Ken inget ingeten kao heme

Buge  enti ken penyesalen

WRB kupi Takengen, 10 Agustus 2015

syair Gayo lainnya :

**: Mupinah de kao Bawar?

**: Kune De Kase?

##: Eges       ***: Ine Ni Rakyat

**: Uluni parang

**: Penyesalen

Banner

Comments

comments