Kunehen

Oleh: Saifoeddin Kadir Pusesepak pé aku, cerakku gere né bermakna pupepongot pé aku, lingku gere né tenengé gere né ku tungkahi enta