by

Ama

Oleh: Reni Gemasih*

Reni Gemasih

 

Ama mudenem aku ari ranto nie ken ama

Terkanang pas aku male beloh ku kampong jema ama munosah amanat

Kati jeroh i kampong  jema

Ama orom ine kutarengen demi menuntut ilmu

Ku erah senyum ama ine

 

Ama orom ine sehat ku tarengen

Ulak aku ari ranto nume senyum ama ine neh ku erah

Ama nge nome ken selama e

Ine mongot i semelah ama

Ama..ama….. hanti tareng ama kami

Ama anak mu nie membutukan sosokmu

Semayang nie ama  i peristiwa-peristiwa penting  wan murep ku len ama

 

Ama……..

Anak mu nie mukale ken ama

Ama semayang mu si gere mosop wan morep ku nie

Ken penguet wan morep ku

Ama berejen atas semayang si nge ama osah.

 

*Jurusan Farmasi Poltekes Aceh

 

Comments

comments

News