Kesadaran Politik

Oleh: Rizal Fahmi, MA* Dalam keseharian kita tidak pernah lepas dengan urusan politik. Segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan kita sangat dipengaruhi